Warning: include(//scripts/ckeditor/adapters/proxy.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 78

Warning: include(//scripts/ckeditor/adapters/proxy.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 78

Warning: include(): Failed opening '//scripts/ckeditor/adapters/proxy.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 78

Warning: include(//pdf/rytm/page.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 81

Warning: include(//pdf/rytm/page.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 81

Warning: include(): Failed opening '//pdf/rytm/page.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 81

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:78) in /index.php on line 83

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:78) in /index.php on line 83
Szóstka z plusem

logo

info loga Projekt "Szóstka z plusem" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferta na usługę przewozową
2013-04-17

Realizator projektu „Szóstka z plusem” – Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Violettę Tomecką, pełniącą funkcję Koordynatora projektu Nr UDA-POKL.09.01.01-24-037/10-00 „Szóstka z plusem” zaprasza do składania ofert na usługę przewozową.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  usługa przewozowa dla 585 dzieci z przedszkoli łaziskich oraz 53 opiekunów do Filharmonii Śląskiej – Chorzów ul. Sienkiewicza 3 (Chorzowskie Centrum Kultury)  w dniach 28 i 29 maja 2013 r. 

 

Wyjazd będzie realizowany na trasie:

  •  w dniu 28 maja  -   Łaziska Górne ( Przedszkole nr 5 – 64 dzieci + 6 obsługi, Przedszkole nr 2 – 43 dzieci + 4obsługi, Przedszkole nr 6 – 190 dzieci + 17 obsługi)

Rozpoczęcie koncertu : godz. 1100 Planowana godzina wyjazdu z przedszkoli: godz. 930. Planowany powrót – wyjazd z Chorzowa godz.1215

 

  • w dniu 29 maja - Przedszkole nr 3 74 dzieci + 6 obsługi, Przedszkole nr 4 - 73 dzieci + 6 obsługi , Przedszkole nr 5 96 dzieci i 9 obsługi i Przedszkole nr 7 – 48 dzieci + 5obsługi)

Rozpoczęcie koncertu : godz.1000 Planowana godzina wyjazdu z przedszkoli: godz. 830. Planowany powrót – wyjazd z Chorzowa godz.1115

 

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

  1. kopię licencji na świadczenie usług transportu osób na terenie kraju, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  2. kopię aktualnego KRS lub wypis z EDG wykonawcy poświadczony za zgodność z oryginałem
  3. wykaz pojazdów biorących udział w usłudze oraz ich ważne badania diagnostyczne, OC i NNW
  4. w ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za przedmiot zamówienia, obejmującą przejazd na trasie: w dniu 28 maja -   Łaziska Górne ( Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 6 ) - Chorzów ul. Sienkiewicza 3 – Łaziska Górne;  na trasie: w dniu 29 maja -  Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 5 i Przedszkole nr 7 - Chorzów ul. Sienkiewicza 3 – Łaziska Górne
  5. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji, tj. kosztów związanych z opłatami np. parkingi itp.

 

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą na adres: Przedszkole nr 5 im. „ Przyjaciół Bohaterów Bajek” ul. Chopina 1, 43 – 173 Łaziska Górne do dnia 17 maja 2013 r. do godziny 1500.Copyright © www.szostkazplusem.laziska.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.